top of page

PRIS MEDLEMSKONTIGENT

Gjennom å bli medlem støtter du bla vårt arbeide, gir muligheter for utvikling og får mulighet til aktivitet ved og på sjøen, bli med på aktivitetsdager, kurs og tilgang til bruk av naust, kano, båt og turer med mer

§2 MEDLEMSKAP

2.1 Medlemskap kan tegnes av funksjonshemmede, og andre, som har interesse for å støtte og/eller drive de tiltak som kommer innunder SFF's formålsparagraf. Herunder regnes privatpersoner, funksjonshemmedes organisasjoner/lag/klubber og institusjoner for funksjonshemmede.

2.2 Enkeltmedlemmer betaler en årskontingent fastsatt av styret og godkjennes av Årsmøtet. Organisasjoner, lag, klubber og institusjoner betaler en årskontingent fastsatt av styret. Dette medlemskapet gir rett til en delegat til årsmøtet. Utover dette må de enkelte medlemmene/beboerne/pasientene tegne individuelt medlemskap

2.3 For å benytte stedet privat med adgangskode må enkeltmedlem/ familiemedlemsskap tegnes.

PRISER: 

ENKELTMEDLEM                                 Kr 200,-

FAMILIEMEDLEM                                Kr 300,-

ORGANISASJONSMEDLEM                 Kr 500,-

bottom of page