top of page

BLI MEDLEM

Søk om medlemskap

Link til våre vedtekter her ->

Gjennom å bli medlem støtter du vårt arbeide, får mulighet til aktivitet ved og på sjøen, bli med på aktivitetsdager, kurs og tilgang til bruk av naust, kano, båt og turer med mer. Du faktureres en gang per sesong.

bottom of page